V současnosti se Chrtníky řadí ke členům dobrovolného svazku obcí Podhůří Železných hor a svazku obcí Přeloučska, jejichž cílem je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, zejména spolupráce při obnově a rozvoji venkova, nebo při přípravě a realizaci rozvojových programů Evropské unie.

Obec má vybudován veřejný vodovod, dešťovou kanalizaci a proběhla zde také celková plynofikace. Občané mohou využívat obecní úřad a obecní hospodu. V jihozápadní části katastru se nachází funkční kamenolom, jenž patří k nejvýznamnějším v České republice.

Středem obce protéká potok Zlatotok (úředně Struha) osázený olšemi.

V centru obce u kamenného menhiru jsou informační tabule, kde je možné přečíst si zajímavosti o zkamenělinách a raritách z chrtnického kamenolomu.