Okolím obce Chrtníky prochází dálková cyklotrasa z Hradce Králové do Mělníka. Na Pardubicku je také vyznačeno množství lokálních a spojovacích stezek, propojujících nejzajímavější turistické cíle.  Povrch komunikací většinou tvoří zpevněný asfaltový povrch. Díky charakteru krajiny jsou cyklotrasy určeny pro nenáročnou formu cykloturistiky, která je lehce zvládnutelná i pro rodiny s dětmi. Většina úseků je sjízdná  na jakémkoliv druhu kol, v lesních úsecích a po prašných polních cestách se doporučuje použití minimálně trekingového kola.