Z východní strany navazuje přímo na Chrtníky nádherná Choltická obora, v níž se rozprostírá Chrtnický a Červený rybník.

V letitém lesoparku roste množství prastarých dubů, jejichž majestátnost bere pozornému návštěvníkovi dech. Tyto duby jsou stařečkové velikáni, kteří pamatují rody Thunů a Gerštorfů na choltickém panství. Postupně ale padají a ležící jsou ponechány přírodě a pohledům návštěvníků obory.

Z jižní strany obory u Chrtníků směrem ke Svojšicím stála panská hájovna U Malinů (viz fotogalerie).