V současnosti se Chrtníky řadí ke členům dobrovolného svazku obcí Podhůří Železných hor, jehož cílem je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, zejména spolupráce při obnově a rozvoji venkova, nebo při přípravě a realizaci rozvojových programů Evropské unie.

Obec má vybudován veřejný vodovod, dešťovou kanalizaci a proběhla zde také celková plynofikace. Občané mohou využívat obecní úřad a obecní hospodu. V jihozápadní části katastru se nachází funkční kamenolom, jenž patří k nejvýznamnějším v České republice.

Středem obce protéká potok Zlatotok (úředně Struha) osázený olšemi.